6 kyu

Vasya - Clerk

296345687% of 6,2924,406 of 48,894AlexIsHappy