5 kyu
SirNik_OdTW
TU Bergakademie Freiberg335
6 kyu
Chukles
139
7 kyu
sittkuma
HRW61
7 kyu
DerDipper
Hochschule Ravensburg-Weingarten45
8 kyu
donilo90
Hochschule Ravensburg-Weingarten2
8 kyu
serc51
HRW2
8 kyu
HappYHouR93
HRW2