6 kyu
Jopka Corgi
ІТ КРІ176
6 kyu
Orishkevich
ІТ КРІ171
7 kyu
Karton4a
ІТ КРІ72
7 kyu
Humminggoo
ІТ КРІ43
7 kyu
Paul_Ilchik
ІТ КРІ38
8 kyu
Bogdann
ІТ КРІ4
8 kyu
Nabrenta
ІТ КРІ3