2 kyu
vanadium23
Ostrovok.ru2718
3 kyu
ErhoSen
Ostrovok.ru1522
4 kyu
demikhovr
Ostrovok.ru881
4 kyu
overplumbum
Ostrovok.ru777
5 kyu
Lainesius
Ostrovok.ru524
5 kyu
AlexShein
ICEYE281
6 kyu
Shtaknet
Ostrovok.ru168
6 kyu
zwug
Ostrovok.ru130
7 kyu
pashutk
Ostrovok.ru37
8 kyu
gare4ka
Ostrovok.ru15
8 kyu
e-mc2
Ostrovok.ru13
8 kyu
jarvizzz
4
8 kyu
mist4ke
Ostrovok.ru3