1 kyu
g964
None374341
1 dan
kazk
39741
5 kyu
mapineda
The Best Guy Clan280
6 kyu
rsbowman
156
6 kyu
mscarey
Open Austin132
7 kyu
mateoclarke
47
8 kyu
rlsmilec
Open Austin20
8 kyu
spatialaustin
Open Austin16
8 kyu
mathmisfit
Deathwish Mathematics10
8 kyu
jamesku
6
8 kyu
amaliebarras
3
8 kyu
Zygmunt
University of Texas: Center for Transportation Research: Network Modeling Center2
8 kyu
jimdelfeld
1
8 kyu
jarch
1