2 kyu
KonradLinkowski
undefined5662
6 kyu
BrightIntelDusk
Utah JS304
8 kyu
ravjitsingh
University of Calcutta2
8 kyu
Supratip
University of Calcutta2