6 kyu

Vasya - Clerk

287543787% of 6,1454,315 of 47,367AlexIsHappy