6 kyu

Vasya - Clerk

194429186% of 4,5633,298 of 31,101AlexIsHappy