Beta

Loading Kata: SQL Data: Company Data - totals per day