Ad

Changes include fixing the accents feature to always include only one accent in a random position.

Code
Diff
 • const accents = 'áéíóú',
     chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
     a = 'bcdfghijklmnpqrstuvwxyzñ',
     b = 'aeilorsuy',
     c = 'aeioruhtlkkkkkkkkk',
     d = 'aeiourldns',
     e = 'abcdefyrnsltmpxizñ',
     f = 'aeiouylrf',
     g = 'aeiouhrlmns',
     h = 'aeiourlt',
     i = 'encstoadlmvzrgfrtpbkñ',
     j = 'uaoei',
     k = 'eiaolunyhsrw',
     l = 'eiayoug',
     m = 'aeiouypb',
     n = 'aeiouytgdcsn',
     o = 'abcdefnruplsmtzñ',
     p = 'rehaoilhtusp',
     q = 'u',
     r = 'aeioutymscdrnpb',
     s = 'etshaicupomlynk',
     t = 'eiraohuytlar',
     u = 'bcdfghnslrmtiaepzñ',
     v = 'eiaour',
     w = 'aeiouyhrnls',
     x = 'aeiouytcpl',
     y = 'elstacpnm',
     z = 'eaioyuz',
     ñ = 'aeiou';
  
  function rng (doAccents = true, min = 4, max = 8, length = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min, firstChar = chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)]) {
   let out = [];
   
   for (let index = 0; index < length; index++) {
    if (index == 0) {
     out.push(firstChar);
    } else {
     out.push(eval(out[index-1])[Math.floor(Math.random() * eval(out[index-1]).length)]);
    }
   }
   
   if (doAccents) {
    out = addAccents(out);
   }
   
   if (out[out.length-1] == "ñ") {
    out.push(ñ[Math.floor(Math.random() * ñ.length)]);
   }
   
   return out.join('');
  }
  
  function addAccents(arr) {
   let hasAccent = false;
   let outVowels = arr.filter(a => ñ.includes(a));
   let lastVowel = outVowels[outVowels.length-1];
   
   for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    let char = arr[i];
    let newChar;
    
    if (Math.random() >= 0.5 && !hasAccent && ñ.includes(char)) {
     newChar = accents[ñ.indexOf(char)];
     hasAccent = true;
    } else if (lastVowel == char && !hasAccent) {
     newChar = accents[ñ.indexOf(char)];
     hasAccent = true;
    }
    
    arr[i] = newChar || char;
   }
   return arr;
  }
  
  for(let i = 0; i < 10; i++) {
   console.log(rng(true, 5, 6));
   console.log("");
   console.log(rng(false, 4, 8));
   console.log("");
  }
  
  // good names: garnguck, lemock, wemee, yermpoo, jelifyeshi, vazaji, zufazi, dupunt, trythluid
  
  /* more good names:
   elóra, yáddro, lezíe, janeño, bahúz, gouñuña,
   volgrad, flizz, tunck, vorag, sylem, kitala, vunos, jaith, qumor, henup, ornda, zilep, cantadu, gromu, lodley
  */
  
  
  • /*
  • Changes include adding `accents` and the `ñ`.
  • I also added `min` and `max` as parameters.
  • */
  • const accents = 'áéíóú',
  • chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
  • a = 'bcdfghijklmnpqrstuvwxyzñ',
  • b = 'aeilorsuy',
  • c = 'aeioruhtlkkkkkkkkk',
  • d = 'aeiourldns',
  • e = 'abcdefyrnsltmpxizñ',
  • f = 'aeiouylrf',
  • g = 'aeiouhrlmns',
  • h = 'aeiourlt',
  • i = 'encstoadlmvzrgfrtpbkñ',
  • j = 'uaoei',
  • k = 'eiaolunyhsrw',
  • l = 'eiayoug',
  • m = 'aeiouypb',
  • n = 'aeiouytgdcsn',
  • o = 'abcdefnruplsmtzñ',
  • p = 'rehaoilhtusp',
  • q = 'u',
  • r = 'aeioutymscdrnpb',
  • s = 'etshaicupomlynk',
  • t = 'eiraohuytlar',
  • u = 'bcdfghnslrmtiaepzñ',
  • v = 'eiaour',
  • w = 'aeiouyhrnls',
  • x = 'aeiouytcpl',
  • y = 'elstacpnm',
  • z = 'eaioyuz',
  • ñ = 'aeiou';
  • function rng (doAccents = true, min = 4, max = 8, length = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min, firstChar = chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)]) {
  • let out = [];
  • for (let index = 0; index < length; index++) {
  • if (index == 0) {
  • out.push(firstChar);
  • } else {
  • out.push(eval(out[index-1])[Math.floor(Math.random() * eval(out[index-1]).length)]);
  • }
  • }
  • if (doAccents) {
  • let hasAccent = false;
  • out = out.map(char => {
  • let newChar;
  • if (Math.floor(Math.random() * 10) >= 5) {
  • newChar = ñ.includes(char) && !hasAccent ? accents[ñ.indexOf(char)] : char;
  • hasAccent = true;
  • }
  • return newChar || char;
  • });
  • out = addAccents(out);
  • }
  • if (out[out.length-1] == "ñ") {
  • out.push(ñ[Math.floor(Math.random() * ñ.length)]);
  • }
  • return out.join('');
  • }
  • function addAccents(arr) {
  • let hasAccent = false;
  • let outVowels = arr.filter(a => ñ.includes(a));
  • let lastVowel = outVowels[outVowels.length-1];
  • for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
  • let char = arr[i];
  • let newChar;
  • if (Math.random() >= 0.5 && !hasAccent && ñ.includes(char)) {
  • newChar = accents[ñ.indexOf(char)];
  • hasAccent = true;
  • } else if (lastVowel == char && !hasAccent) {
  • newChar = accents[ñ.indexOf(char)];
  • hasAccent = true;
  • }
  • arr[i] = newChar || char;
  • }
  • return arr;
  • }
  • for(let i = 0; i < 10; i++) {
  • console.log(rng(true, 5, 6));
  • console.log("");
  • console.log(rng(false, 4, 8));
  • console.log("");
  • }
  • // good names: garnguck, lemock, wemee, yermpoo, jelifyeshi, vazaji, zufazi, dupunt, trythluid
  • /* more good names:
  • elóra, yáddro, lezíe, janeño, bahúz, gouñuña,
  • volgrad, flizz, tunck, vorag, sylem, kitala, vunos, jaith, qumor, henup, ornda, zilep, cantadu, gromu, lodley
  • */
Code
Diff
 • /*
  Changes include adding `accents` and the `ñ`.
  I also added `min` and `max` as parameters.
  */
  
  const accents = 'áéíóú',
     chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
     a = 'bcdfghijklmnpqrstuvwxyzñ',
     b = 'aeilorsuy',
     c = 'aeioruhtlkkkkkkkkk',
     d = 'aeiourldns',
     e = 'abcdefyrnsltmpxizñ',
     f = 'aeiouylrf',
     g = 'aeiouhrlmns',
     h = 'aeiourlt',
     i = 'encstoadlmvzrgfrtpbkñ',
     j = 'uaoei',
     k = 'eiaolunyhsrw',
     l = 'eiayoug',
     m = 'aeiouypb',
     n = 'aeiouytgdcsn',
     o = 'abcdefnruplsmtzñ',
     p = 'rehaoilhtusp',
     q = 'u',
     r = 'aeioutymscdrnpb',
     s = 'etshaicupomlynk',
     t = 'eiraohuytlar',
     u = 'bcdfghnslrmtiaepzñ',
     v = 'eiaour',
     w = 'aeiouyhrnls',
     x = 'aeiouytcpl',
     y = 'elstacpnm',
     z = 'eaioyuz',
     ñ = 'aeiou';
  
  function rng (doAccents = true, min = 4, max = 8, length = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min, firstChar = chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)]) {
   let out = [];
   
   for (let index = 0; index < length; index++) {
    if (index == 0) {
     out.push(firstChar);
    } else {
     out.push(eval(out[index-1])[Math.floor(Math.random() * eval(out[index-1]).length)]);
    }
   }
   
   if (doAccents) {
    let hasAccent = false;
    out = out.map(char => {
     let newChar;
     if (Math.floor(Math.random() * 10 >= 5)) {
      newChar = ñ.includes(char) && !hasAccent ? accents[ñ.indexOf(char)] : char;
      hasAccent = true;
     }
     return newChar || char;
    });
   }
   
   if (out[out.length-1] == "ñ") {
    out.push(ñ[Math.floor(Math.random() * ñ.length)]);
   }
   
   return out.join('');
  }
  
  for(let i = 0; i < 10; i++) {
   console.log(rng(true, 5, 6));
   console.log("");
   console.log(rng(false, 4, 8));
   console.log("");
  }
  
  // good names: garnguck, lemock, wemee, yermpoo, jelifyeshi, vazaji, zufazi, dupunt, trythluid
  
  /* more good names:
   elóra, yáddro, lezíe, janeño, bahúz, gouñuña,
   volgrad, flizz, tunck, vorag, sylem, kitala, vunos, jaith, qumor, henup, ornda, zilep, cantadu, gromu, lodley
  */
  
  
  • const chars = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w',/* 'x',*/ 'y', 'z'];
  • var a = ['b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']
  • var b = ['a', 'e', 'i', 'l', 'o', 'r', 's', 'u', 'y']
  • var c = ['a', 'e', 'i', 'o', 'r', 'u', 'h', 't', 'l', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k', 'k']
  • var d = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'r', 'l', 'd', 'n', 's']
  • var e = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'y', 'r', 'n', 's', 'l', 't', 'm', 'p', 'x', 'i']
  • var f = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'l', 'r', 'f']
  • var g = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'h', 'r', 'l', 'm', 'n', 's']
  • var h = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'r', 'l', 't']
  • var i = ['e', 'n', 'c', 's', 't', 'o', 'a', 'd', 'l', 'm', 'v', 'z', 'r', 'g', 'f', 'r', 't', 'p', 'b', 'k']
  • var j = ['u', 'a', 'o', 'e', 'i']
  • var k = ['e', 'i', 'a', 'o', 'l', 'u', 'n', 'y', 'h', 's', 'r', 'w']
  • var l = ['e', 'i', 'a', 'y', 'o', 'u']
  • var m = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'p', 'b']
  • var n = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 't', 'g', 'd', 'c', 's', 'n']
  • var o = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'n', 'r', 'u', 'p', 'l', 's', 'm', 't']
  • var p = ['r', 'e', 'h', 'a', 'o', 'i', 'l', 'h', 't', 'u', 's', 'p']
  • var q = ['u']
  • var r = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 't', 'y', 'm', 's', 'c', 'd', 'r', 'n', 'p', 'b']
  • var s = ['e', 't', 's', 'h', 'a', 'i', 'c', 'u', 'p', 'o', 'm', 'l', 'y', 'n', 'k']
  • var t = ['e', 'i', 'r', 'a', 'o', 'h', 'u', 'y', 't', 'l']
  • var u = ['b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'n', 's', 'l', 'r', 'm', 't', 'i', 'a', 'e', 'p']
  • var v = ['e', 'i', 'a', 'o', 'u', 'r']
  • var w = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 'h', 'r', 'n', 'l', 's']
  • var x = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y', 't', 'c', 'p', 'l']
  • var y = ['e', 'l', 's', 't', 'a', 'c', 'p', 'n', 'm']
  • var z = ['e', 'a', 'i', 'o', 'y', 'u', 'z']
  • //'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'
  • //n, (p, b);m
  • const varToString = varObj => Object.keys(varObj)[0]
  • var min = 4;
  • var max = 8;
  • function rng(length = Math.floor(Math.random() * (max - min +1)) + min,
  • firstChar = chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)]) {
  • var out = [];
  • for(var increment = 0; increment < length; increment++){
  • if(increment == 0){
  • out.push(firstChar)
  • /*
  • Changes include adding `accents` and the `ñ`.
  • I also added `min` and `max` as parameters.
  • */
  • const accents = 'áéíóú',
  • chars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz',
  • a = 'bcdfghijklmnpqrstuvwxyzñ',
  • b = 'aeilorsuy',
  • c = 'aeioruhtlkkkkkkkkk',
  • d = 'aeiourldns',
  • e = 'abcdefyrnsltmpxizñ',
  • f = 'aeiouylrf',
  • g = 'aeiouhrlmns',
  • h = 'aeiourlt',
  • i = 'encstoadlmvzrgfrtpbkñ',
  • j = 'uaoei',
  • k = 'eiaolunyhsrw',
  • l = 'eiayoug',
  • m = 'aeiouypb',
  • n = 'aeiouytgdcsn',
  • o = 'abcdefnruplsmtzñ',
  • p = 'rehaoilhtusp',
  • q = 'u',
  • r = 'aeioutymscdrnpb',
  • s = 'etshaicupomlynk',
  • t = 'eiraohuytlar',
  • u = 'bcdfghnslrmtiaepzñ',
  • v = 'eiaour',
  • w = 'aeiouyhrnls',
  • x = 'aeiouytcpl',
  • y = 'elstacpnm',
  • z = 'eaioyuz',
  • ñ = 'aeiou';
  • function rng (doAccents = true, min = 4, max = 8, length = Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min, firstChar = chars[Math.floor(Math.random() * chars.length)]) {
  • let out = [];
  • for (let index = 0; index < length; index++) {
  • if (index == 0) {
  • out.push(firstChar);
  • } else {
  • //console.log(out[increment-1]);
  • out.push((eval(out[increment-1]))[Math.floor(Math.random() * (eval(out[increment-1])).length)]);
  • out.push(eval(out[index-1])[Math.floor(Math.random() * eval(out[index-1]).length)]);
  • }
  • }
  • return out.join('')
  • if (doAccents) {
  • let hasAccent = false;
  • out = out.map(char => {
  • let newChar;
  • if (Math.floor(Math.random() * 10 >= 5)) {
  • newChar = ñ.includes(char) && !hasAccent ? accents[ñ.indexOf(char)] : char;
  • hasAccent = true;
  • }
  • return newChar || char;
  • });
  • }
  • if (out[out.length-1] == "ñ") {
  • out.push(ñ[Math.floor(Math.random() * ñ.length)]);
  • }
  • return out.join('');
  • }
  • for(let i = 0; i < 10; i++) {
  • console.log(rng(true, 5, 6));
  • console.log("");
  • console.log(rng(false, 4, 8));
  • console.log("");
  • }
  • console.log(rng());
  • //good names: garnguck, lemock, wemee, yermpoo, jelifyeshi, vazaji, zufazi, dupunt, trythluid
  • // good names: garnguck, lemock, wemee, yermpoo, jelifyeshi, vazaji, zufazi, dupunt, trythluid
  • /* more good names:
  • elóra, yáddro, lezíe, janeño, bahúz, gouñuña,
  • volgrad, flizz, tunck, vorag, sylem, kitala, vunos, jaith, qumor, henup, ornda, zilep, cantadu, gromu, lodley
  • */