2 kyu
clifflu
104 Corp.2914
3 kyu
comicat
104di17a1925
3 kyu
benjamin.chang
104di19a1899
3 kyu
dino.chang
6221883
3 kyu
wangwayne681
104di19a1849
3 kyu
HuShiang
104di19a1592
3 kyu
Pigisgood
104di17b1278
3 kyu
lin826
104di19a1067
4 kyu
frank_huang
104di20885
4 kyu
JoannaChen
104di19a617
5 kyu
CindyYeh
104di19a429
5 kyu
KCN
104di19a299
6 kyu
yylin1
AI Lab, CS, PU88